BIURO DOKUMENTACJI KADROWO-PŁACOWEJ

I USŁUGI BHP

42-200 Częstochowa
ul. Mehoffera 50A

tel./fax 034 365 74 06
kom 0728 814 266

gg 7792142

e-mail:kadryibhp@o2.pl