1. otrzymujesz materiały szkoleniowe poprzez e-mail lub pocztą ( slajdy około 60-100 szt., poradnik merytoryczny w tym wzory testów egzaminacyjnych),