Biuro Dokumentacji Kadrowej

BDK Marzena Całus

Profesjonalizm
Doświadczenie
Zaangażowanie

O FIRMIE

Firma BDK Marzena Całus to kontynuacja Biura Dokumentacji Kadrowo Płacowego i Usługi BHP Urszula Myśliwiec powstałego w 1997 roku.
Od ponad 25 lat oferujemy usługi z zakresu kadr, płac i rozliczeń z ZUS, GUS, PFRON i Urzędem Skarbowym. Wszystkie działania wykonywane są przez specjalistów w tych dziedzinach.
Nasza firma charakteryzuje się profesjonalizmem, sprawną i szybką obsługą z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb naszych Klientów.
Wieloletnie doświadczenia wyniesione z dotychczasowej działalności powodują, że działania, które podejmujemy, odznaczają się również wysoką skutecznością.
Wierzymy, że tworzymy niepowtarzalny klimat sprzyjający budowaniu więzi i wpływający na zaufanie, które stanowi podstawę długotrwałej współpracy z firmami reprezentującymi różne branże i posiadającym specyficzne, indywidualne wymagania.

OFERTA

Prowadzenie obsługi kadrowej :

 • sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania stosunku pracy
 • sporządzanie dokumentów dotyczących rozwiązywania stosunku pracy
 • prowadzenie akt osobowych pracownika
 • prowadzenie całości spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi
 • ewidencjonowanie nieobecności pracowników dla każdego zatrudnionego indywidualnie
 • wystawianie zaświadczeń i innych dokumentów dla pracowników Klienta związanych z zatrudnieniem, wynagrodzeniem, otrzymywanymi zasiłkami

Prowadzenie obsługi płacowej:

 • sporządzanie list płac 
 • sporządzanie rachunków do umów cywilno-prawnych 
 • sporządzenie i wyliczenie indywidualnych kart zasiłkowych
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych 
 • sporządzanie i przesyłanie informacji do Urzędu Skarbowego

Prowadzenie obsługi sprawozdawczej :

 • nadzór na przestrzeganiem przez pracodawcę obowiązujących terminów dotyczących osób zatrudnionych w tym : badań lekarskich , szkoleń bhp itp.
 • sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości do ZUS, GUS, PFRON itp. 

Inne usługi:

 • pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych w firmie w tym zebrania z pracownikami;
 • reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym, ZUS czy inną instytucją w oparciu o udzielone pełnomocnictwa;
 • na życzenie klienta odbieranie dokumentów z siedziby firmy.

KONTAKT

BDK Marzena Całus
NIP: 5732268213 | REGON: 389995429

Telefon

+48 728 814 266

E-mail

kadryibhp@o2.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek – piątek w godzinach 8.00 – 16.00

Adres

42-202 Częstochowa, ul. Mehoffera 50 A